Skip to content
International Police Association - Grupa Lubuska

Co to jest IPA

International Police Association czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji założone 01.01.1950 roku.
Inicjatorem był angielski policjant Arthur Troop. 

We provide our clients with professional tax planning, e-file tax returns, book-keeping, accounting and business advisory services.

As a Registered Professional Accountant, we continue to have the honour and privilege of serving individuals and corporations since last 18 years. We pride ourselves on providing the highest level of customer service.

I place a great deal of emphasis on small businesses and sole-proprietorship and believe that by providing affordable quality accounting and tax services, it will help grow their business and prosper and in turn, help our local economy grow and prosper as well.

My personal goal and promise to you is to provide you a very high level of professional services and ensure you receive every dollar owed to you by Taxation Authorities.

My staff and I take away all the complexity and stress by employing fully advanced book-keeping and accounting system. Furthermore, by e-Filing your Tax Returns, you get the benefit of earlier refund giving you peace of mind and time to enjoy the things that you love most about your business.

Artur Troop

Artur Troop

Krótko po wojnie podjął się ogromnego zadania założenia Światowej Organizacji Policyjnej wśród funkcjonariuszy policji z całego świata. Zawsze wierzył z ogromną i niezachwianą wiarą w ludzi żyjących w przyjaźni, a nie walczących. W tamtym czasie postrzegany był jako ekscentryk pozostający w wyraźnej opozycji wobec swojego szefa Policji jak i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Our Team People together to celebrate an occasio

CEO

Chris Evans

CEO
Senior Accountant

Jonathan Doe

Senior Accountant
Senior Analyst

Marlene Jane

Senior Analyst
Business Analyst

Parlone Sabastian

Business Analyst

Contact us Today and Receive a Free Tax Service. Let's talk about how we can help you