Skip to content
International Police Association - Grupa Lubuska

Regiony IPA w Lubuskim

REGION KROSNO ODRZAŃSKIE

Przewodniczący Regionu IPA KROSNO ODRZAŃSKIE 
Jarosław Żaguń

Sekretarz Regionu
Małgorzata Maciejewska 
 

Skarbnik Regionu
Dariusz Iwański

Numer konta bankowego do wpłat 
brak odrębnego konta (wpłaty dokonywać na konto IPA Lubuska)