International Police Association - Grupa Lubuska

Regiony IPA w Lubuskim

REGION KROSNO ODRZAŃSKIE

Przewodniczący Regionu IPA KROSNO ODRZAŃSKIE 
Jarosław Żaguń

Sekretarz Regionu
Małgorzata Maciejewska 
 

Skarbnik Regionu
Dariusz Iwański

Numer konta bankowego do wpłat 
58 1140 2004 0000 3502 7828 4217