Skip to content
International Police Association - Grupa Lubuska

Regiony IPA w Lubuskim

REGION ŚWIEBODZIN

Przewodniczący Regionu IPA ŚWIEBODZIN 
Daniel Nowacki 

Sekretarz Regionu
Przemysław Perczyński
 

Skarbnik Regionu
Jerzy Pawłusiów

Numer konta bankowego do wpłat 
brak odrębnego konta (wpłaty dokonywać na konto IPA LUBUSKA)