International Police Association - Grupa Lubuska

Regiony IPA w Lubuskim

REGION ŚWIEBODZIN

Przewodniczący Regionu IPA ŚWIEBODZIN 
Przemysław Perczyński 

Sekretarz Regionu
Krzysztof Gniewczyński
 

Skarbnik Regionu
Jerzy Pawłusiów

Numer konta bankowego do wpłat 
brak odrębnego konta (wpłaty dokonywać na konto IPA LUBUSKA )