Skip to content
International Police Association - Grupa Lubuska

Na podstawie § 56 Regulaminu Działania Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska w związku art. 171 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR) , na podstawie Uchwały Zarządu Krajowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska nr 22/P/2018 z dnia 02.06.2018 roku w sprawie uzupełnienia dotychczasowych zgód na przetwarzanie danych osobowych wprowadza się co następuje:

Niniejszym upoważnia się do przetwarzania danych osobowych:

International Police Association
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji
Sekcja Polska – Lubuska Grupa Wojewódzka
w Zielonej Górze
ul. Partyzantów 40
65-332 ZIELONA GÓRA
KRS: 0000681857
NIP: 929 191 78 24
REGON: 36748056000000

1/ Administratorem danych osobowych jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Lubuska Grupa Wojewódzka .

2/ Dane posiadane przez Stowarzyszenie będą przetwarzane w celach wewnętrznych Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i regulaminem działania.

3/ Dane posiadane przez Stowarzyszenie mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji założeń statutowych Stowarzyszenia i projektów oraz wytworzenia legitymacji członkowskiej.

4/ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania jest równoznaczna z anulowaniem członkostwa w Stowarzyszeniu.

5/ Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawiania.

6/ Osoba będąca członkiem Stowarzyszenia podpisuje osobiście deklarację (oświadczenie – upoważnienie ) do przetwarzania danych osobowych i tym samym wyraża zgodę na przekazywanie informacji na wskazany w deklaracji członkowskiej adres do korespondencji, adres e-mailowy i telefon o sprawach Stowarzyszenia.

7/ Deklaracja nie podlega zwrotowi.