International Police Association - Grupa Lubuska

Regiony IPA w Lubuskim

REGION ZIELONA GÓRA

Przewodniczący Regionu IPA ZIELONA GÓRA
Radosław Fabiński

Sekretarz Regionu
Sławomir Mystek
 

Skarbnik Regionu
Małgorzata Barska 

Numer konta bankowego do wpłat 
58 1140 2004 0000 3302 7740 3846