Skip to content
International Police Association - Grupa Lubuska

Regiony IPA w Lubuskim

REGION ZIELONA GÓRA

Przewodniczący Regionu IPA ZIELONA GÓRA
Radosław Fabiński

Sekretarz Regionu
Sławomir Mystek
 

Skarbnik Regionu
Małgorzata Barska 

Numer konta bankowego do wpłat 
brak odrębnego konta (wpłaty dokonywać na konto IPA Lubuska)