Regulamin Mistrzostw LOK województwa lubuskiego w strzelaniu z broni sportowej